Get Adobe Flash player


Seniūnų Taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, vykdanti informacijos ir nuomonių tyrimo funkcijas, organizuojanti renginius gimnazijos bendruomenei, skatinanti kitas iniciatyvas.

Seniūnų tarybos struktūra

1. Seniūnų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, kurią sudaro demokratiškai išrinkti gimnazijos 1–4 klasių seniūnai. Ją koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2. Seniūnų tarybos posėdžiai kviečiami kiekvieną savaitę arba esant reikalui. Posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Seniūnų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių posėdyje seniūnų balsų dauguma.

Seniūnų tarybos funkcijos

1. Gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu.

2. Svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.

3. Aptaria ir organizuoja popamokinį darbą ir laisvalaikį.

4. Rengia projektus, skatinančius jaunimo iniciatyvą, atsakomybę, kūrybiškumą.

5. Organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.

6. Svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus.

7. Teikia siūlymus Gimnazijos parlamentui dėl lėšų paskirstymo ir panaudojimo.

8. Priima sprendimus dėl mokinių susirinkimų sušaukimo.

9. Informuoja gimnazijos bendruomenę apie svarstomus klausimus, priimtus sprendimus.

10. Turi teisę keisti Tarybos nuostatus, jei tam pritaria du trečdaliai tarybos narių.

11. Turi teisę inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūrėti jų laikymąsi.

12. Gali svarstyti iškilusias klasių problemas, siūlymus.

Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Mukis
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien14
mod_vvisit_counterVakar0
mod_vvisit_counterŠią savaitę14
mod_vvisit_counterŠį mėnesį14