Get Adobe Flash player

 1. Gimnazijos parlamentas (formuojamas ir veikia Gimnazijos tarybos pagrindais) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams, vietos bendruomenei. Gimnazijos parlamento nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius.
 2. Gimnazijos parlamentą sudaro 5 tėvų, 5 mokytojų, 5 mokinių atstovai.
 3. Mokinių tėvus į Gimnazijos parlamentą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – visuotinis mokinių susirinkimas.
 4. Gimnazijos parlamento pirmininką renka Gimnazijos parlamento nariai slaptu balsavimu.
 5. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.
 6. Gimnazijos parlamento nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Gimnazijos parlamentui atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 7. Gimnazijos parlamentas atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.
 8. Gimnazijos parlamentas renkamas 2 metams, esant reikalui, jo sudėtis atnaujinama.
 9. Gimnazijos parlamentas:

 • nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką, padeda spręsti Gimnazijos organizacinės ir organizacijos kultūros  klausimus, užtikrinti visuotinės kokybės vadybos principus, svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, papildomos veiklos ir kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus prašymą atestuotis;
 • kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir maitinimo klausimus.

Vardas, pavardė, pareigos

Robertas Škėma, fizinio ugdymo mokytojas

Parlamento pirmininkas

Jurgita Ramoškaitė, mama

Parlamento pirmininko pavaduotoja

Inga Veberienė, anglų kalbos mokytoja

Parlamento sekretorė

Nijolė Buračienė, chemijos mokytoja

Vaida Domeikienė, anglų kalbos mokytoja

Rūta Nekrašienė, matematikos mokytoja

Laimis Genevičius, 2A kl. mokinys

Gabrielė Kazokaitytė, 2C kl. mokinė

Ema Kuniutytė, 3D kl. mokinė

Viktorija Kazakevičiūtė, 4D kl. mokinė

Meda Petrauskaitė, 2E kl. mokinė

Sigita Genevičienė, mama

Aušra Benikienė, mama

Vaida Urbelienė, mama

Vilma Tikuišienė, mama

Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
MEPA projektas
Reklaminis skydelis
PRANCŪZŲ INSTITUTAS
Reklaminis skydelis
Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien702
mod_vvisit_counterVakar3165
mod_vvisit_counterŠią savaitę702
mod_vvisit_counterŠį mėnesį23806