Get Adobe Flash player

 1. Gimnazijos parlamentas (formuojamas ir veikia Gimnazijos tarybos pagrindais) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams, vietos bendruomenei. Gimnazijos parlamento nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius.
 2. Gimnazijos parlamentą sudaro 5 tėvų, 5 mokytojų, 5 mokinių atstovai.
 3. Mokinių tėvus į Gimnazijos parlamentą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – visuotinis mokinių susirinkimas.
 4. Gimnazijos parlamento pirmininką renka Gimnazijos parlamento nariai slaptu balsavimu.
 5. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.
 6. Gimnazijos parlamento nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Gimnazijos parlamentui atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 7. Gimnazijos parlamentas atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.
 8. Gimnazijos parlamentas renkamas 2 metams, esant reikalui, jo sudėtis atnaujinama.
 9. Gimnazijos parlamentas:

 • nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką, padeda spręsti Gimnazijos organizacinės ir organizacijos kultūros  klausimus, užtikrinti visuotinės kokybės vadybos principus, svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, papildomos veiklos ir kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus prašymą atestuotis;
 • kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir maitinimo klausimus.

Vardas, pavardė, pareigos

 

Robertas Škėma, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Parlamento pirmininkas

Gailutė Toleikienė, RSJNUC, metodininkė

Parlamento pirmininko pavaduotoja

Vaiva Pakštaitė, 4B klasės mokinė

Sekretorė

Vakarė Kisieliūtė, 4AV klasės mokinė

Urtė Kriaučiūnaitė, 4B klasės mokinė

 

Ervina Pocevičiūtė, 3B klasės mokinė

 

Eligijus Senulis, 4A klasės mokinys

Vijolė Česienė, gėlių parduotuvės savininkė

Aušra Krasuckienė, Vaižganto progimnazijos istorijos mokytoja

Daiva Paškauskienė, IĮ, vyriausioji finansininkė

Antanas Žmėjauskas, Radviliškio vagonų depo viršininkas

Vaida Jankūnienė, istorijos mokytoja metodininkė

Audrius Karmonas, fizikos mokytojas metodininkas

Agnė Samulienė, mokytojo padėjėja

Rima Tarbūnienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
EN
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien201
mod_vvisit_counterVakar780
mod_vvisit_counterŠią savaitę3231
mod_vvisit_counterŠį mėnesį9443